Number of the records: 1  

Vinárčiková, Jana, 1961-

 1. Personal nameVinárčiková, Jana, 1961-
  Other nameVinárčiková, J.
  Collection kindosoby
  References (1) - monografia
  (3) - skriptá
  (3) - učebnica
  (3) - zborník
  (2) - zborník (príspevkov)
  (7) - bakalárska práca
  (41) - diplomová práca
  (2) - dizertačná práca
  (1) - habilitačná práca
  (1) - záverečná práca
  (1) - katalóg výstavy
  (6) - prihl.dizajnu
  (68) - článok
  (3) - xxx
  person

  person

Number of the records: 1