Number of the records: 1  

Füri, Belo, 1948-

 1. Personal nameFüri, Belo, 1948-
  Other nameFüri, B.
  Collection kindosoby
  References (12) - monografia
  (1) - príručka
  (1) - program učebný
  (3) - skriptá
  (1) - učebnica
  (1) - výskumná správa
  (1) - zborník
  (2) - periodiká
  (9) - zborník (príspevkov)
  (45) - diplomová práca
  (1) - dizertačná práca atestačného typu
  (5) - dizertačná práca
  (1) - habilitačná práca
  (124) - článok
  person

  person

Number of the records: 1