Number of the records: 1  

deformácie

 1. Topical termdeformácie
  Collection kindpredmetové heslá
  References (41) - monografia
  (2) - učebnica
  (1) - výskumná správa
  (2) - zborník
  (2) - bakalárska práca
  (7) - diplomová práca
  (1) - prihl.úžitkového vzoru
  (21) - článok
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1