Number of the records: 1  

personálny manažment

 1. Topical termpersonálny manažment
  Collection kindpredmetové heslá
  References (15) - monografia
  (8) - príručka
  (2) - učebnica
  (1) - zborník
  (116) - bakalárska práca
  (116) - diplomová práca
  (1) - habilitačná práca
  (1) - záverečná bakalárska práca
  (4) - článok
  (1) - xjcp
  (1) - xxxx
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1