Number of the records: 1  

životnosť konštrukcií

 1. Topical termživotnosť konštrukcií
  Collection kindpredmetové heslá
  References (1) - príručka
  (1) - zborník (príspevkov)
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1