Number of the records: 1  

riadenie systémov

 1. Topical termriadenie systémov
  Collection kindpredmetové heslá
  References (1) - monografia
  (1) - bakalárska práca
  (5) - diplomová práca
  (1) - habilitačná práca
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1