Number of the records: 1  

vybavenosť občianska

 1. Topical termvybavenosť občianska
  Collection kindpredmetové heslá
  References (1) - monografia
  (1) - výskumná správa
  (1) - zborník
  (1) - článok
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1