Number of the records: 1  

empirický výskum

 1. Topical termempirický výskum
  Collection kindpredmetové heslá
  References (1) - príručka
  (4) - dizertačná práca
  (1) - článok
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1