Number of the records: 1  

empirický výskum

  1. Topical termempirický výskum
    Collection kindpredmetové heslá
    References (1) - príručka
    (4) - dizertačná práca
    (1) - článok
    subject heading

    subject heading

Number of the records: 1