Number of the records: 1  

výkonnosť

 1. Topical termvýkonnosť
  Collection kindpredmetové heslá
  References (3) - monografia
  (2) - učebnica
  (2) - zborník
  (9) - bakalárska práca
  (21) - diplomová práca
  (2) - dizertačná práca
  (18) - článok
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1