Number of the records: 1  

prognózovanie

 1. Topical termprognózovanie
  Collection kindpredmetové heslá
  References (3) - monografia
  (1) - učebnica
  (3) - článok
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1