Number of the records: 1  

polyfunkčný objekt

 1. Topical termpolyfunkčný objekt
  Collection kindpredmetové heslá
  References (1) - obrazová publikácia
  (8) - bakalárska práca
  (25) - diplomová práca
  (2) - článok
  (1) - xxxx
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1