Number of the records: 1  

vegetácia

 1. Topical termvegetácia
  Collection kindpredmetové heslá
  References (3) - monografia
  (1) - príručka
  (1) - dokument (viac kapitol)
  (3) - bakalárska práca
  (4) - diplomová práca
  (14) - článok
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1