Number of the records: 1  

kovanie

 1. Topical termkovanie
  Collection kindpredmetové heslá
  References (23) - monografia
  (1) - príručka
  (1) - zborník (príspevkov)
  (7) - bakalárska práca
  (4) - diplomová práca
  (15) - článok
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1