Number of the records: 1  

výchova telesná

 1. Topical termvýchova telesná
  Collection kindpredmetové heslá
  References (2) - brožúra
  (1) - encyklopédia
  (16) - monografia
  (16) - príručka
  (12) - skriptá
  (1) - slovník vecný
  (16) - učebnica
  (12) - zborník
  (21) - zborník (príspevkov)
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1