Number of the records: 1  

Automatizácia a riadenie

 1. Topical termAutomatizácia a riadenie
  Collection kindpredmetové heslá
  References (1) - monografia
  (1) - príručka
  (1) - skriptá
  (1) - výskumná správa
  (1) - diplomová práca
  (42) - dizertačná práca
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1