Number of the records: 1  

architektúra novoveká

 1. Topical termarchitektúra novoveká
  Collection kindpredmetové heslá
  References (5) - monografia
  (1) - obrazová publikácia
  (1) - skriptá
  (2) - zborník
  (1) - habilitačná práca
  (1) - katalóg výstavy
  (1) - xxxx
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1