Number of the records: 1  

komunikácia

 1. Topical termkomunikácia
  Collection kindpredmetové heslá
  References (20) - monografia
  (8) - príručka
  (5) - skriptá
  (1) - slovník vecný
  (1) - učebnica
  (1) - zborník
  (66) - bakalárska práca
  (57) - diplomová práca
  (2) - dizertačná práca
  (1) - habilitačná práca
  (1) - záverečná práca
  (51) - článok
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1