Number of the records: 1  

medzinárodné podnikanie

 1. Topical termmedzinárodné podnikanie
  Collection kindpredmetové heslá
  References (1) - monografia
  (1) - skriptá
  (1) - učebnica
  (1) - bakalárska práca
  (1) - dizertačná práca
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1