Number of the records: 1  

senzory

 1. Topical termsenzory
  Collection kindpredmetové heslá
  References (35) - monografia
  (2) - príručka
  (1) - ročenka
  (3) - skriptá
  (1) - slovník
  (9) - učebnica
  (24) - zborník
  (1) - zborník (príspevkov)
  (12) - bakalárska práca
  (8) - diplomová práca
  (2) - dizertačná práca
  (1) - habilitačná práca
  (1) - kandidátska dizertačná práca
  (1) - firemná literatúra
  (4) - článok
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1