Number of the records: 1  

MTF Katedra obrábania a tvárnenia

 1. Corporate nameMTF Katedra obrábania a tvárnenia
  Other titleM3600
  063600
  841
  Department of Machining and Forming
  KOAT
  MTF Katedra obrábania, montáže a tvárnenia
  MTF Katedra obrábania,montáže a tvárnenia
  See also MTF Ústav výrobných technológií
  Collection kindt110w
  References (19) - osoby
  corporation

  corporation

Number of the records: 1