Number of the records: 1  

MTF Ústav výskumu progresívnych technológií

 1. Corporate nameMTF Ústav výskumu progresívnych technológií
  Other title067000
  87
  Advanced Technologies Research Institute
  UVPT
  MN7000
  MTF Ústav inžinierskej pedagogiky a humatitných vied
  See also (g)
  Collection kindt110w
  References (90) - osoby
  (8) - t110z
  corporation

  corporation

Number of the records: 1