Number of the records: 1  

Spôsob určenia hustoty výliskov pre zhutňovací stroj pri lisovaní partikulárnych látok mäkkých drevín

 1. Spôsob určenia hustoty výliskov pre zhutňovací stroj pri lisovaní partikulárnych látok mäkkých drevín : úžitkový vzor č. 7563
  Križan Peter ; 020070  Svátek Michal Šooš Ľubomír ; 020070
  Banská Bystrica Úrad priemyselného vlastníctva SR 2016 . - 11 s.
  biomasa zhutňovanie biomass densification
  prihl.úžitkového vzoru
  AGJ - Authority certificates, patents, discoveries
  book

  book


Number of the records: 1