Number of the records: 1  

Competency position of Bachelor's degree in education

 1. Competency position of Bachelor's degree in education / Ján Ilkovič, Robert Špaček, Ľubica Ilkovičová
  Ilkovič Ján ; 054140  Špaček Robert ; 052120 Ilkovičová Ľubica ; 054140
  Global journal of engineering education . Vol. 19, Iss. 2 (2017), s. 99-105
  ISSN 1328-3154

  Bachelor's thesis * Competency position * Design studio * Education hierarchy * Hierarchical regression
  WIETE 2017
  http://www.scopus.com/inward/record.url?partnerID=HzOxMe3b&eid=2-s2.0-85023647415&origin=inward
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  (1) - článok
  unrecognised

  unrecognised

Number of the records: 1