Number of the records: 1  

Hodnotenie majetkovej štruktúry z aspektu potrieb a zodpovednosti manažéra

 1. Hodnotenie majetkovej štruktúry z aspektu potrieb a zodpovednosti manažéra / aut. Jana Kajanová
  Kajanová Jana 
  Aktuálne problémy humanitných a socioekonomických vied 12 : . S.39-46
  článok zo zborníka
  AED - Scientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  (1) - článok
  article

  article

Number of the records: 1