Number of the records: 1  

Spájkovacia zliatina

 1. Spájkovacia zliatina : prihláška úžitkového vzoru č. 236-2018, dátum podania prihlášky: 20.12.2018, dátum zverejnenia: 06.05.2019, Vestník ÚPV SR č. 05/2019 , stav: zapísaný, platný úžitkový vzor č. 8577, dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru: 02.10.2019, dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru: 02.10.2019, Vestník ÚPV SR č. 10/2019 aut. Igor Kostolný, Roman Koleňák
  Kostolný Igor ; 063100  Koleňák Roman ; 063100
  Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2019 . - 5 s.
  https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/UzitkovyVzor/Detail/236-2018
  prihl.úžitkového vzoru
  AGJ - Authority certificates, patents, discoveries
  book

  book


Number of the records: 1