Number of the records: 1  

Basics of building structure in architectonic education

 1. Basics of building structure in architectonic education Ilkovičová Ľ. / Ľubica Ilkovičová, Ján Ilkovič
  Ilkovičová Ľubica ; 054140  Ilkovič Ján ; 054140
  Global journal of engineering education . Vol. 21, Iss. 2 (2019), s. 150-156
  ISSN 1328-3154
  Architecture education * Building structure * Practical skills * Theoretical knowledge
  © WIETE 2019
  http://www.scopus.com/inward/record.url?partnerID=HzOxMe3b&eid=2-s2.0-85070019342&origin=inward
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  unrecognised

  unrecognised

Number of the records: 1