Number of the records: 1  

Vežový vodojem - význam, funkcia, typológia, architektúra

 1. Vežový vodojem - význam, funkcia, typológia, architektúra ... / aut. Ján Ilkovič
  Ilkovič Ján ; 054140 
  Vežový vodojem [elektronický zdroj] . S. 4-8
  článok zo zborníka
  BEF - Scientific works in not noticed year-books from home undertakings, home year-books
  article

  article

Number of the records: 1