Number of the records: 1  

STN ISO 11843-4 Detekčná schopnosť. Časť 4: Metodika porovnania minimálnej detegovateľnej hodnoty s danou hodnotou

 1. STN ISO 11843-4 Detekčná schopnosť. Časť 4: Metodika porovnania minimálnej detegovateľnej hodnoty s danou hodnotou
  Janiga Ivan (cre) ; J210 
  Bratislava : Slovenský ústav technickej normalizácie, 2007 . - 14 s
  normy
  BGG - Standards, norms, references
  book

  book


Number of the records: 1