Number of the records: 1  

Vplyv IKT na kvalitu vyučovacieho procesu. Impact of ICT on the quality of educational process

 1. Vplyv IKT na kvalitu vyučovacieho procesu. Impact of ICT on the quality of educational process
  Krpálková Krelová Katarína ; M220  Krištofiaková Lucia ; M220
  Media4u Magazine . Č. 1 (2008), s.20-23
  kvalita vzdelávania informačné technológie komunikačné technológie
  článok z periodika
  ADE - Scientific titles in foreign not carented magazines and other year-books
  article

  article

Number of the records: 1