Number of the records: 1  

Slovenské firmy ovládajú teóriu firemnej kultúry, zahraničné firmy ju aplikujú. Slovak companies are familiar with theory of corporate culture, foreign firms apply it

 1. Slovenské firmy ovládajú teóriu firemnej kultúry, zahraničné firmy ju aplikujú. Slovak companies are familiar with theory of corporate culture, foreign firms apply it
  Čambál Miloš ; M4000  Hoghová Katarína ; M190
  Materials Science and Technology [elektronický zdroj] . Roč. 8, č. 3 (2008)
  firemná kultúra prieskum analýza aspektovo-orientovaná
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  (2) - článok
  article

  article

Number of the records: 1