Number of the records: 1  

Progresívne smery rozvoja riadenia strojárskych podnikov v podmienkach trhového hospodárstva

 1. Progresívne smery rozvoja riadenia strojárskych podnikov v podmienkach trhového hospodárstva : Výskumná úloha B-12
  Marko Jozef ; M  a kol.
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 1991
  výskumná správa
  GAI - Research studies and running reports
  book

  book


Number of the records: 1