Number of the records: 1  

Analýza vnútromestskej štruktúry z hľadiska dominánt - lokalita Trnava

 1. Analýza vnútromestskej štruktúry z hľadiska dominánt - lokalita Trnava
  Bašová Silvia ; A6160 
  Úloha dominánt pri identite vnútromestskej štruktúry : . s.37-48
  článok zo zborníka
  BED - Scientific works in noticed year-books from home undertakings, home year-books
  BED
  article

  article

Number of the records: 1