Number of the records: 1  

Komplexná analýza organizačnej kultúry - základný predpoklad jej formovania

 1. Komplexná analýza organizačnej kultúry - základný predpoklad jej formovania
  Hoghová Katarína ; M190 
  Verejná správa a regionálny rozvoj . Roč. V, č. 2 (2009), s.36-42
  článok z periodika
  (1) - článok
  article

  article

Number of the records: 1