Number of the records: 1  

Urbanistické, architektonické a technické aspekty obnovy vidieka X

 1. Urbanistické, architektonické a technické aspekty obnovy vidieka X. : Obnova duchovného,kultúrneho a ekonomického potenciálu vidieka.Zborník referátov z Konferencie s medzinárodnou účasťou.Bratislava,SR,25.5.2011
  Bratislava : STU v Bratislave, 2011 . - 276 s
  ISBN 978-80-227-3536-0
  zborník (príspevkov)
  (36) - článok
  book

  book


Number of the records: 1