Number of the records: 1  

Riadenie a kontrola samostatnej práce študentov v predmetoch základného štúdia vyučovaných katedrou metematiky

 1. Riadenie a kontrola samostatnej práce študentov v predmetoch základného štúdia vyučovaných katedrou metematiky : Správa k záverečnej oponentúre etapy výskumnej úlohy. RS X-01-05-16/6
  Marková Eva (Research team head) ; E170  Alexander František Kačníková Tatiana Sabolová Mária ; E170
  Bratislava : SVŠT v Bratislave EF, 1990 . - nestr príl.
  výskumná správa
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book


Number of the records: 1