Number of the records: 1  

Možnosti určenia priebehu najbližšieho okolia bodu pre výpočet topografickej korekcie

 1. Možnosti určenia priebehu najbližšieho okolia bodu pre výpočet topografickej korekcie
  Hroboň Andrej ; V  Papčo Juraj (Thesis advisor) ; V130
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2012
  geodézia a kartografia Geodesy and Cartography GNSS GNSS GNSS GNSS
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=59371
  bakalárska práca
  book

  book


Number of the records: 1