Number of the records: 1  

Nové trendy v konštruovaní a v tvorbe technickej dokumentácie 2013 [elektronický zdroj]

 1. Nové trendy v konštruovaní a v tvorbe technickej dokumentácie 2013 [elektronický zdroj] : zborník vedeckých prác. Nitra, 23.5. 2013
  Kadnár Milan (Editor)  Rusnák J. (rec.) Hrubý Dušan (rec.)
  Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2013 . - CD-ROM
  ISBN 978-80-552-1020-9
  zborník (príspevkov)
  (7) - článok
  book

  book


Number of the records: 1