Number of the records: 1  

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava

 1. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava
  2014
  Roč. 60, č. 1, rok 2014
  Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava :
  ročník a/alebo číslo časopisu
  (2) - článok
  journal

  journal

Number of the records: 1