Number of the records: 1  

Voltampérometrická analýza s chemicky modifikovanými elektródami

 1. Voltampérometrická analýza s chemicky modifikovanými elektródami
  Labuda Ján ; C1180 
  Obháj.: 25.1.2001
  Bratislava : STU v Bratislave ChtF, 2000 . - 57 s Prílohy. Tab.,grafy,lit
  dizertačná práca atestačného typu
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FCHPT0001
  book

  book


Number of the records: 1