Number of the records: 1  

Stanko, Štefan, 1964-

 1. Record numberstu36947
  Date23.04.2020
  Personal nameStanko, Štefan, 1964-
  Other nameStanko, Š.
  AIS IDA000002740
  Notedoc.Ing.,Phd
  Súčasné pracovisko 010280: SvF Katedra zdravotného inžinierstva (Z1 - učiteľ) ; 100% ; 01.04.1988 -
  901010: Vedenie STU (Z7 - iné) ; 100% ; 01.09.2015 -
  Predch. pracovisko 901010: Vedenie STU (Z8 - čiast. úväzok) ; 60% ; 08.04.2015 - 31.08.2015
  Collection kindosoby
  References (4) - monografia
  (3) - skriptá
  (4) - učebnica
  (2) - zborník
  (3) - zborník (príspevkov)
  (21) - bakalárska práca
  (15) - diplomová práca
  (8) - dizertačná práca
  (1) - habilitačná práca
  (293) - článok
  person

  person

Number of the records: 1