Number of the records: 1  

životnosť konštrukcií

 1. Record numberstus12875
  Date24.11.2014
  Topical termživotnosť konštrukcií
  Notesynonymum konštrukcie-životnosť
  Collection kindpredmetové heslá
  References (1) - príručka
  (1) - zborník (príspevkov)
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1