Number of the records: 1  

Competency position of Bachelor's degree in education

 1. CREPC201709 CREPC201710 CREPC201711 CREPC022018 CREPC201802 CREPC201803 CREPC201806
  Title statementCompetency position of Bachelor's degree in education / Ján Ilkovič, Robert Špaček, Ľubica Ilkovičová
  Main entry-name Ilkovič, Ján, 1957- (Author) - FA Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb
  Another responsib. Špaček, Robert, 1952- Z1 (Author) - FA Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry
  Ilkovičová, Ľubica, 1964- Z1 (Author) - FA Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb
  ISSN1328-3154
  AnnotationWIETE 2017
  In Global journal of engineering education. -- ISSN 1328-3154. -- Vol. 19, Iss. 2 (2017), s. 99-105
  KeywordsBachelor's thesis * Competency position * Design studio * Education hierarchy * Hierarchical regression
  Form, GenreReview
  LanguageEnglish
  Document kindRBX - článok z periodika
  CategoryADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  Year2017
  References (1) - článok
  Ohlasy[1] VITKOVÁ, Ľubica - SMATANOVÁ, Katarína - LACKOVÁ, Andrea - URBAN, Ján. Educational approaches to the analytical part of urban design. In World Transactions on Engineering and Technology Education. Vol. 16, No. 3 (2018), s. 206-211. ISSN 1446-2257. SCOPUS:2-s2.0-85054967203
  unrecognised

  unrecognised

Number of the records: 1