Number of the records: 1  

The ApiHouse experimental chamber

 1. Title statementThe ApiHouse experimental chamber / aut. Tibor Varga, Klára Macháčová, Martin Uhrík
  Main entry-name Varga, Tibor, 1977- (Author) - FA Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry
  Another responsib. Macháčová, Klára, 1970- Z1 (Author) - FA Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry
  Uhrík, Martin, 1977- Z1 (Author) - FA Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry
  Par.titleExperimentálny objekt ApiHouse
  In Rural Buildings in European Regions RUBER 2019. Architectura - Construction - Technology - Safety - Logistics / Vidiecke stavby v európskych regiónoch RUBER 2019. Architektúra - konštrukcie - technológie - bezpečnosť - logistika [elektronický zdroj] [108 s.] / Rural Buildings in European Regions RUBER 2019.. -- Nitra, Slovakia : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2019. -- ISBN 978-80-552-2068-0. -- S. 67-72
  LanguageEnglish
  Document kindRZB - článok zo zborníka
  CategoryAFD - Reports at home scientific conferences
  Year2019
  article

  article

Number of the records: 1