Number of the records: 1  

Vzdelávanie v znalostnej ekonomike

 1. Title statementVzdelávanie v znalostnej ekonomike. / aut. Milan Majerník, Štefan Majerník
  Main entry-name Majerník, Milan, 1956- (Author) - ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií
  Another responsib. Majerník, Štefan, 1980- (Author)
  Par.titleEducation in knowledge economy
  In Inovácie v univerzitnom vzdelávaní. Innovations in University Education .Vedecké kolokvium, 4. decembra 2019, Bratislava [CD ROM, 132 s.] / Inovácie v univerzitnom vzdelávaní. Innovations in University Education. -- Bratislava : Spektrum STU, 2019. -- ISBN 978-80-227-4970-1. -- S.29-35
  LanguageSlovak
  Document kindRZB - článok zo zborníka
  CategoryAFD - Reports at home scientific conferences
  Year2019
  article

  article

Number of the records: 1