Number of the records: 1  

Průmyslové stavby

 1. Title statementPrůmyslové stavby
  Main entry-name Kovařík, Emil (Author)
  Another responsib. Pospíšil, J (Author)
  Štědrý, František (Author)
  Edition statement1. vyd.
  Issue dataPraha : SNTL, 1986
  Phys.des.437 s
  Subj. Headings priemyselné stavby
  priemyselné budovy
  priemyselné objekty
  územné plánovanie
  stavenisko
  navrhovanie budov
  typológia budov
  kompozícia
  výrobné prevádzky
  haly
  sociálne zariadenia
  Interiér priemyselný
  konštrukcie
  rekonštrukcia
  doprava
  skladovanie, sklady
  inžinierske siete
  zeleň
  výtvarné dielo
  model
  projektovanie
  využitie počítačov
  UDC725.4(075.8)
  CountryČeskoslovensko
  LanguageCzech
  Copy count4, currently available 2, at library only 1
  Document kindAUC - učebnica
  book

  book


Number of the records: 1