Number of the records: 1  

Komunikatívnosť ako súčasť manažérskych schopností

 1. Title statementKomunikatívnosť ako súčasť manažérskych schopností
  Main entry-name Kajanová, Jana, 1974- (Author) - FCHPT Oddelenie manažmentu
  Translated titleCommunication as a component of managerial abilities
  In Zodpovednosť odborníka (inžiniera,manažéra,učiteľa) v súčasnom svete : Zborník príspevkov z medzinárodného interdisciplinárneho vedeckého kolokvia.Bratislava,25.1.2007. -- Bratislava : STU v Bratislave, 2007. -- ISBN 978-80-227-2600-9. -- s.77-82
  LanguageSlovak
  Document kindRZB - článok zo zborníka
  CategoryAED - Scientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  Year2007
  article

  article

Number of the records: 1