Number of the records: 1  

Návrh zdokonalenia organizačnej štruktúry riadenia spoločnosti Chladiace veže Bohunice, spol. s r.o

 1. Title statementNávrh zdokonalenia organizačnej štruktúry riadenia spoločnosti Chladiace veže Bohunice, spol. s r.o. : Diplomová práca
  Main entry-name Schmidt, Lukáš, 1987- (Author)
  Another responsib. Čambál, Miloš, 1966- (Thesis advisor) - MTF Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu
  Translated titleProposal of the improvement of organization arrangement of Chladiace veže Bohunice, Ltd.
  Issue dataTrnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2011
  Phys.des.83 s., CD-ROM
  Subj. Headings organization
  organizovanie
  organizačná štruktúra
  organizácia
  priemyselné manažérstvo
  Industrial Management
  CountrySlovakia
  LanguageSlovak
  Copy count1, currently available 0
  Document kindDDP - diplomová práca
  book

  book


Number of the records: 1