Number of the records: 1  

Návrh špeciálneho nástroja pre sériovú výrobu súčiastok

 1. Title statementNávrh špeciálneho nástroja pre sériovú výrobu súčiastok
  Main entry-name Henčel, Lukáš, 1990- (Author) - MTF Materiálovotechnologická fakulta
  Another responsib. Kleinedler, Peter, 1980- (Thesis advisor) - MTF Detašované pracovisko v Dubnici nad Váhom
  Translated titleDesign special tool for series production of parts
  Issue dataTrnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2014
  Phys.des.56s CD
  Subj. Headings počítačová podpora návrhu a výroby
  Computer-Aided Design and Production
  rezný klin
  CountrySlovakia
  LanguageSlovak
  Copy count1, currently available 0
  Document kindDDP - diplomová práca
  book

  book


Number of the records: 1