Number of the records: 1  

Kritériá pre navrhovanie sídelných útvarov

 1. Title statementKritériá pre navrhovanie sídelných útvarov
  Main entry-name Zibrinová, Agnesa (Author)
  Issue dataBratislava : Urbion, 1981
  Phys.des.170 s
  Subj. Headings plánovanie územné
  sídla
  urbanizmus sídiel
  sociológia urbanistická
  ekonomika urbanistická
  ekológia urbanistická
  kompozícia urbanistická
  bývanie
  výroba
  rekreácia
  vybavenosť občianska
  vybavenosť technická
  doprava
  zeleň v plánovaní
  pokyny metodické
  LanguageSlovak
  Copy count1, currently available 1
  Document kindAVS - výskumná správa
  book

  book


Number of the records: 1